fbpx

Reklamacja

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

  • Imię i nazwisko
  • numer zamówienia
  • opis niezgodności towaru z umową
  • datę zakupu

2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

4. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

  • w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy
  • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego
  • jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupujące