fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy BKF Tenzi Łódź, prowadzony pod bkftenzilodz.pl (dalej zwaną Witryną) przez BKF Tenzi Łódź sp. z o.o., ul. Zgierska 39, 91-451 Łódź, NIP 726-25-96-486; REGON 00569180; kapitał zakładowy 70.000 zł, KRS 0000318255, Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem księgi 128010.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie w przypadku:

Konsumentów (użytkowników będących osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową):

  • Aktywny adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
  • Numer telefonu

Przedsiębiorców (użytkowników wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)):

  • Aktywny adres e-mail
  • Firma
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
  • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  • Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: bkflodz@op.pl .